נשיות וגבריות: ייצוגי מיגדר בספרות

נשיות וגבריות: מושגי יסוד
 1. נשיות וגבריות – מושגי יסוד

העיניים הרעבות / ביאליק (שיר)

 1. העיניים הרעבות – חומרי עזר – דבורה לוי
"אני תחת האטד" / אסתר ראב (שיר)
 1. חומרי עזר ללימוד השיר

"עברית" / יונה וולך (שיר)

 1. עברית – יונה וולך – חומרי עזר

"העלמה" / נתן אלתרמן (שיר)

 1. העלמה – חומרי עזר – דבורה לוי
כאשר חי המלך / זלדה (שניאורסון-מישקוביץ) (שיר)
 1. כאשר חי המלך – חומרי עזר – דבורה לוי

רבי עקיבא ואשתו – ונשותיו (מידרש)

 1. רבי עקיבא ואשתו ונשותיו – חומרי עזר – דבורה לוי

מנזר השתקנים / עמוס עוז (סיפור)

 1. מנזר השתקנים – חומרי עזר – דבורה לוי

ינטל, תלמיד הישיבה / יצחק בשביס-זינגר (סיפור) 

 1. ינטל- חומרי עזר – דבורה לוי

שום גמדים לא יבואו / שרה שילה (רומן)

 1. שום גמדים לא יבואו – פרשנות לנושאים מרכזיים – דפנה אדלר
 2. שום גמדים לא יבואו – איפה המדינה – דבורה לוי
 3. שום גמדים לא יבואו – הדמויות של קובי ואתי – אלכס רויטמן

בדמי ימיה / עגנון (נובלה)

 1. בדמי ימיה – אסתר אדיבי שושן
 2. בדמי ימיה – ניתוח הסיפור בזיקה לעלילה
 3. שלמה הרציג: "מעוות לא יוכל לתקון"

ירמה / פדריקו גרסייה לורקה (מחזה)

 1. ירמה – חומרי עזר – דבורה לוי