מתמטיקה

סילבוסים:

 1. תוכנית חדשה לכיתות י' – 4 יח"ל
 2. תוכנית לימודים כיתה י"א – 4 יח"ל
 3. תוכנית הלימודים החדשה – חדו"א כיתה י"ב
 4. תוכנית הלימודים החדשה – גיאומטריה במרחב – כיתה י"ב
 5.  פריסת הוראה כיתה ט'
 6. פריסת הוראה כיתה ח' – רובד נמוך
 7. תוכנית הוראה כיתה ז'
 8. פריסת הוראה כיתה ז'

עבודות קיץ תשפ"ג:

 1. שכבת ז':
  1. עבודת קיץ למסיימי ז הקבצה א1
  2. עבודת קיץ למסיימי ז הקבצה א2
  3. עבודת קיץ למסיימי ז העולים להקבצה ב
 2. שכבת ח':
  1. עבודת קיץ למסיימי כיתה ח העולים להקבצה א1
  2. עבודת קיץ למסיימי כיתה ח העולים להקבצה א2
  3. עבודת קיץ למסיימי כיתה ח העולים להקבצה ב
 3. שכבת ט':
  1. עבודת קיץ למסיימי ט המיועדים ל-3 יח"ל
  2. עבודת קיץ למסיימי ט המיועדים ל-4 יח"ל
  3. עבודת קיץ למסיימי ט המיועדים ל-5 יח"ל
 4. שכבת י':
  1. עבודת קיץ: 4 יחידות – יואל גבע – כל החומר של כיתה י'
  2. עבודת קיץ לעולים לכיתה י' – 4 יחידות
  3. לעולים ל יא 5 יחידות – אריה רוקח – העבודה נשלחת בקבוצה.

עבודות קיץ תשפ"ב: