ספרי לימוד תשפ"ג

רשימת ספרי האנגלית לכל השכבות

רשימת הספרים לחטיבת הביניים – לרישום להשאלת הספרים המודפסת עד לתאריך 7.8 לחצו כאן

ספרי לימוד – שכבת ז' – תשפ"ג

ספרי לימוד – שכבת ח' – תשפ"ג

ספרי לימוד – שכבת ט' – תשפ"ג

רשימות הספרים לחטיבה העליונה – אפשרות להשאלה דיגיטלית

ספרי לימוד לשכבות י' עד י"ב ניתן לרכוש דרך הקישור הזה של קלאסוס. רשימות הספרים נמצאות בקישור.

מכתב להורים שימוש במכשירי קצה

ספרי לימוד – שכבת י' – תשע"ג

ספרי לימוד – שכבת י"א – תשע"ג

ספרי לימוד – שכבת י"ב – תשע"ג