ספרים דיגיטליים

 

היסטוריה:

 1. מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
 2. בונים מדינה במזרח התיכון – מסעות בזמן
 3. מסעות בזמן – ממדינת המקדש לעם הספר
 4. מסעות בזמן – ערים וקהילות
 5. מסעות בזמן – לאומיות במבחן
 6. מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
 7. מסע אל העבר – קדמה ומהפכות
 8. מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
 9. מסע אל העבר – יוון, רומא וירושלים

 

ספרות:

 1. מגוון כיתה ז'
 2. מגוון כיתה ח'
 3. מגוון כיתה ט'

 

גיאוגרפיה:

 1. אנשים וישובים
 2. ישראל- האדם והמרחב
 3. כדור הארץ – סביבה, אדם

 

מדעים:

 1. חוקרים מערכות חיים א'
  1. חוקרים חיים
  2. חוקרים מערכות הובלה
 2. חוקרים מערכות חיים ב'
  1. יצורים חיים בסביבתם
  2. חוקרים מערכות רבייה
 3. חוקרים חומר ואנרגיה א'
  1. מסע בין חומרים
  2. מסע בין חלקיקים
  3. מבט ראשון על אנרגיה
 4. חוקרים חומר ואנרגיה ב'
  1. מסע אל היסודות
  2. מסע אל התרכובות
  3. מתחברים לחשמל
  4. אינטראקציה, כוחות ותנועה

 

ביולוגיה:

 1. ביולוגיה של האדם

אזרחות:

 1. להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית
 2. אזרחות במדינת ישראל
 3. ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית
 
אנגלית:
  1. קראו בכותר – THUMBS UP
  2. קראו בכותר – THUMBS UP! PRACTICE BOOK