תשלומי הורים

תשלומי הורים
 1. חוזר תשלומי הורים תשפ"ד
 2. טופס בקשת הנחה לתשפ"ד (יש להיכנס למייל של ג'ימייל כדי למלא את הטופס)
 3. שאלות בקשר למלגות יתקבלו אך ורק במייל לכתובת: milga@jer-art-school.org.il
 
פרטים לתשלום מחשבון הבנק
 • לצורך הקמת הרשאה לחיוב חשבון  קוד מוסד מחייב 2387  ע"ש העמותה לקידום החינוך לאמנויות ים ,מספר לקוח: מספר ת.ז. של תלמיד.
 • לצורך ביצוע העברות ישירות לחשבון בית הספר פרטי חשבון בנק:
  • בנק מסד 46
  • סניף 515
  • חשבון 56636
  • ע"ש העמותה לקידום החינוך לאומנויות ים.
 • בשתי אפשרויות אלו יש לכתוב שם התלמיד בהערות העברה ולשלוח אישור העברה למייל sophia.soskine@jer-art-school.org.il