תשלומי הורים

תשלומי הורים
 1. חוזר תשלומי הורים תשפ"ג
 2. טופס בקשת הנחה לתשפ"ג – עברית
 3. טופס בקשת הנחה לתשפ"ג – רוסית
 4. בקשות למלגה יתקבלו אך ורק במייל לכתובת: milga@jer-art-school.org.il
 
פרטים לתשלום מחשבון הבנק
 • לצורך הקמת הרשאה לחיוב חשבון  קוד מוסד מחייב 2387  ע"ש העמותה לקידום החינוך לאמנויות ים ,מספר לקוח: מספר ת.ז. של תלמיד.
 • לצורך ביצוע העברות ישירות לחשבון בית הספר פרטי חשבון בנק:
  • בנק מסד 46
  • סניף 515
  • חשבון 56636
  • ע"ש העמותה לקידום החינוך לאומנויות ים.
 • בשתי אפשרויות אלו יש לכתוב שם התלמיד בהערות העברה ולשלוח אישור העברה למייל sophia.soskine@jer-art-school.org.il