ציונים שנתיים ונוהל ערעור עליהם

אל תלמידי שכבות יא-יב

הנדון: ציונים שנתיים ונוהל ערעור עליהם

 מספר עניינים שקשורים בציונים השנתיים ובנוהל ערעורים:

  1. המושג "ציון מגן" לא קיים. יש "ציון שנתי" והוא מבטא סיכום של מרכיבים שונים במהלך השנה: תלמידות, מבחנים, הגשת עבודות ושעורי בית ובחינות מתכונת. כל מורה מחשב את הציון על פי קריטריונים שלו. על פי רוב הם מתואמים בין מורים במקצוע מסויים. (למשל, משקל בחינת מתכונת בציון השנתי עומד בד"כ על 30%)

מורה מחשב שיקלול "יבש", של הקריטריונים, ולפי שיקול דעתו יכול לתת גם ציון גבוה מהשקלול היבש (זה מה שקורה ע"פ רוב)

  1. ביה"ס מחוייב למסור את הציונים השנתיים למשרד החינוך 48 שעות לפני בחינת בגרות. מרגע שהציונים נמסרו במערכת, לא ניתן לשנות אותם.
  2. בהתאם לכך, כל המורים צריכים לפרסם בפני התלמידים את הציונים השנתיים (על לוח המודעות בביה"ס) יומיים לפני אותן 48 שעות.

בחינות בגרות מתקיימות בד"כ בימים שני וחמישי ולכן:

לבחינות בגרות שמתקיימות בימי שני, הציונים נמסרים למשה"ח בחמישי שלפניו והציונים צריכים להתפרסם בפני התלמידים לכל היאוחר ביום שלישי שלפניו.

לבחינות בגרות שמתקיימות בימי חמישי, הציונים נמסרים למשה"ח בשלישי שלפניו והציונים צריכים להתפרסם בפני התלמידים לכל היאוחר ביום ראשון שלפניו.

על התלמידים מוטל האחריות לעקוב אחר פרסום הציונים על לוח המודעות. חובה לבוא לקחת את בחינות המתכונת מהמורה המלמד. תלמיד שלא לקח את בחינת המתכונת לא יכול להגיש ערעור על הציון השנתי.

  1. איך מגישים ערעור?

התלמיד כותב מכתב או מייל ומעביר אותו אל אילן  (ilakaugust@gmail.com) בטווח הזמן המיידי שלאחר פרסום הציון על לוח המודעות (או מהרגע שהמידע הגיע אליו בדרך אחרת). מתכנסת ועדת ערעורים שכוללת את אילן, רכז המקצוע והמורה המלמד ומתקבלת החלטה.

  1. מה כתוב בערעור?

התלמיד צריך להסביר מדוע הוא חושב שהציון השנתי לא ראוי בעיניו: מחלוקת עם המורה על תלמידות, על הישגים במבחנים, על שיקלול שגוי של מתכונת וכו'.

התלמיד צריך לעקוב אחרי החלטת הועדה. אם המכתב נשלח במייל, יקבל מייל בחזרה. אם הוגש בנייר, עליו לדאוג לקבל את התשובה כתובה.

שימו לב: הועדה עשויה להחליט גם על הורדת הציון השנתי שניתן. מומלץ לשקול היטב לפני הגשת ערעור.

בהצלחה במתכונות ובבחינות הבגרות

אילן, מנהל פדגוגי