אלפון מורים

שם פרטישם משפחהאימייל
אשרףאבו אלהווא 
רחליאביישר לבלRacheli.Aviyashar-lebel@jer-art-school.org.il
ורדאברהםvered.avraham@jer-art-school.org.il
ילנהאברמוביץelena.abramovich@jer-art-school.org.il
אריאלהאדלמןariella.adelman@jer-art-school.org.il
דפנהאדלרdafna.adler@jer-art-school.org.il
אתיאורן (לוי)eti.oren@jer-art-school.org.il
אריאלאזוזAriel.Azuz@jer-art-school.org.il
קוביאילוזkobi.iluz@jer-art-school.org.il
אסתראימניesther.imani@jer-art-school.org.il
הייליאלוןhayli.alon@jer-art-school.org.il
מיכאלאללוmichael.alalu@jer-art-school.org.il
הדסאלעזראHadas.Elezra@jer-art-school.org.il
אילנהאלקייםilana.elkayam@jer-art-school.org.il
לבנהאלקלעיlevana.alclay@jer-art-school.org.il
אריאלהאלשטייןariella.elstein@jer-art-school.org.il
הלויאנדרוandrew.halevi@jer-art-school.org.il
יעלאסףyael.assaf@jer-art-school.org.il
פריאסףasaf.Perry@jer-art-school.org.il
חניאפרתיHani.Efrati@jer-art-school.org.il
איתמראשיitamar.ashey@jer-art-school.org.il
אסתרבוכמןEster.Buchman@jer-art-school.org.il
תומרבליטי-דגןtomer.belity-dagan@jer-art-school.org.il
מריםבן אבוMyriam.Ben-Abu@jer-art-school.org.il
מתןבן טולילהmatan.ben-tolila@jer-art-school.org.il
אבירןבן נאיםAviran.Ben-Naim@jer-art-school.org.il
אהרוניבנאריaharoni.benari@jer-art-school.org.il
מאיהבנקרmaya.banker@jer-art-school.org.il
נעמיבסNomi.Bass@jer-art-school.org.il
דיאנהברדוגו (רווה)diana.ravve@jer-art-school.org.il
תמרהברהוםtamara.barhum@jer-art-school.org.il
נויברקNoy.Barak@jer-art-school.org.il
מיכאלברקוביץ'Michael.Berkovits@jer-art-school.org.il
שרוןגבאי חןSharon.Gabbay-Hen@jer-art-school.org.il
הדסגבריאלHadas.Gavriel@jer-art-school.org.il
אתיגורזדeti.gorzad@jer-art-school.org.il
יאירגלYair.Gal@jer-art-school.org.il
תמרגרנטtamar.granat@jer-art-school.org.il
שרוןדגן – סולsharon.dagan@jer-art-school.org.il
רונידנוןroni.danon@jer-art-school.org.il
נדבדניאליnadav.danieli@jer-art-school.org.il
תומרדנציגרtomer.danziger@jer-art-school.org.il
דגניתהדרdganit.hadar@jer-art-school.org.il
חיההוויטchaya.howitt@jer-art-school.org.il
ימיתהולי אור-קרא שפרyamit.holyor-krashefer@jer-art-school.org.il
מיקיהוניגMiki.Honig@jer-art-school.org.il
גבריאלהלויGavriel.Halevi@jer-art-school.org.il
עטרההרוניAtara.Haruni@jer-art-school.org.il
בטיהשכלbetty.haskel@jer-art-school.org.il
יהודיתוולפסוןJudy.Wolfson@jer-art-school.org.il
יחזקאלוולפסוןyechzkel.wolfson@jer-art-school.org.il
רותםויצמןrotem.waitzman@jer-art-school.org.il
ריקיורוןriki.varon@jer-art-school.org.il
מריםזאיינץmiriam.zajac@jer-art-school.org.il
דניזהביdaniel.zahavi@jer-art-school.org.il
ליאורזלצרZelzer.Lior@jer-art-school.org.il
ארדזקArad.Zak@jer-art-school.org.il
תהילהחברוניTehila.Hevroni@jer-art-school.org.il
שריתחונן אלוןSarit.Honen-Alon@jer-art-school.org.il
אילתחןayelet.chen@jer-art-school.org.il
אהרוןחנקיןaaron.chankin@jer-art-school.org.il
זהבהטאובzehava.taub@jer-art-school.org.il
יעלטויטוyael.twito@jer-art-school.org.il
ציונהטל 
מיכלטל-אלmichal.tal-el@jer-art-school.org.il
סעריאבוsaar.yavo@jer-art-school.org.il
נועהיאול (שרון)noa.yaul@jer-art-school.org.il
תמריעקבtamar.yakov@jer-art-school.org.il
יסמיןיצחק פורYasmin.Itshak-pur@jer-art-school.org.il
עדיכהןAdi.Cohen@jer-art-school.org.il
תמרכרם -בירנבךtamar.birnbach@jer-art-school.org.il
אורילוי 
דבורהלויdvora.levy@jer-art-school.org.il
יהודהלויYehuda.Levi@jer-art-school.org.il
לימורלויlimor.levi@jer-art-school.org.il
נועהלויnoa.levi@jer-art-school.org.il
רויתלויRavit.Levi@jer-art-school.org.il
אריקלויטנרarik.loitner@jer-art-school.org.il
הילהלוריא-במברגרhila.luria-bamberger@jer-art-school.org.il
נעםליפשיץnoam.lipshitz@jer-art-school.org.il
סתיומורstav.mor@jer-art-school.org.il
יעקבמורבין 
ליזהמורליliza.morali@jer-art-school.org.il
רועימושקוביץroee.moshkovitz@jer-art-school.org.il
ג'סיקהמזניצקיJessica.Musnitzky@jer-art-school.org.il
יעלמיוחסyael.ben-yeffet-meyuhas@jer-art-school.org.il
גשםמילרGeshem.Miller@jer-art-school.org.il
שקדממןShaked.Maman@jer-art-school.org.il
שחרמצאפיShahar.Mutsafi@jer-art-school.org.il
שרהמריליsarah.Marili@jer-art-school.org.il
ליאתנובל קראוסliat.nobel-krauss@jer-art-school.org.il
ניסיםנוטריקהnissim.notrika@jer-art-school.org.il
נטלינחוםnathalie.nahum@jer-art-school.org.il
יפעתנחמןyifat.nachman@jer-art-school.org.il
אנה שילתניצןshilat.nitzan@jer-art-school.org.il
מיטלנפתליmeital.naftali@jer-art-school.org.il
גילינרקיסgili.narkis@jer-art-school.org.il
כנרתסבןkineret.saban@jer-art-school.org.il
סופיסוסקיןsophia.soskine@jer-art-school.org.il
דינהסטוןdina.stone-herman@jer-art-school.org.il
שמואלסטוצי'נסקיschmuel.stutschinsky@jer-art-school.org.il
אלוןסיטוןalon.sitton@jer-art-school.org.il
יסמיןסימן טובYasmeen.Simantov@jer-art-school.org.il
דנהסיניdana.sinai@jer-art-school.org.il
איהספירוAya.Spero@jer-art-school.org.il
עדיספרוניadi.sifrony@jer-art-school.org.il
אהודסריאלehud.sariel@jer-art-school.org.il
זאביקפ"זzevik.paz@jer-art-school.org.il
יונתןפוגודהjonathan.pogoda@jer-art-school.org.il
דניהפולברdanya.pulver@jer-art-school.org.il
ניליפטישnili.patish@jer-art-school.org.il
חוהפייזרhava.peyser@jer-art-school.org.il
ליאורפינסקיlior.pinsky@jer-art-school.org.il
איריספירסטiris.first@jer-art-school.org.il
אוריפנחסיOry.Pinchasy@jer-art-school.org.il
אורנהפניריorna.paniry@jer-art-school.org.il
אלישעפרגelisha.pereg@jer-art-school.org.il
צביפרידלנדרzvi.friedlander@jer-art-school.org.il
אילהפרידמן בן שלוםAyala.Fridman-Ben-Shalom@jer-art-school.org.il
יניבפרץyaniv.peretz@jer-art-school.org.il
רוניצורroni.zur@jer-art-school.org.il
מגומיקדם אויקאוהmegumi.kedem@jer-art-school.org.il
נגהקו-לדרמןnoga.lederman@jer-art-school.org.il
שושנהקוג'ינסקיshoshana.koginsky@jer-art-school.org.il
רומןקולוסובroman.kolosov@jer-art-school.org.il
דרורקידרוןdror.kidron@jer-art-school.org.il
לאהקיסלגוףleah.kiselgoff@jer-art-school.org.il
ראובןקלינסקיreuven.kalinsky@jer-art-school.org.il
נטליקמילnatalie.kamil@jer-art-school.org.il
טליהרגב מורTalya.Reggev-mor@jer-art-school.org.il
גלינהרוזינק (סניטקובסקי)galina.snytkovsky@jer-art-school.org.il
אביהרוזןAviah.Rosen@jer-art-school.org.il
מנחםרוטmenachem.roth@jer-art-school.org.il
סיגלרוטsigal.roth@jer-art-school.org.il
רונירוטroni.roth@jer-art-school.org.il
אביטלריבלין-כהןavital.rivlin-cohen@jer-art-school.org.il
דורוןרץdoron.ratz@jer-art-school.org.il
ריקישאקוRiki.Shako@jer-art-school.org.il
קרניתשבוkarnit.shvo@jer-art-school.org.il
דודשגבdodo.segev@jer-art-school.org.il
אילןשובלilan.shoval@jer-art-school.org.il
הללשוטנשטייןhillel.schottenstein@jer-art-school.org.il
אחדותשטרןAchdut.Shteren@jer-art-school.org.il
אלהשליטElla.Shalit@jer-art-school.org.il
לנהשמולביץ (ויניצקי)lena.shmulevich@jer-art-school.org.il
מרהשמידובMara.Shmidov@jer-art-school.org.il
עתליהשמירatalia.shamir@jer-art-school.org.il
אדםשפרAdam.Sheffer@jer-art-school.org.il
נתנאלהתירוש הכהןnetanela.tirosh@jer-art-school.org.il
ירוןתמנהYaron.Timna@jer-art-school.org.il