תולדות האומנות

חומרים לכיתה י' חוברת הבנת האומנות – חלק ב מצגת הבנת האומנות – חלק א מצגת הבנת האומנות – חלק ב מבחן לדוגמא מיקוד הבנת האמנות כיתה י חוברת הבנת האומנות – חלק א חומר לבחינה   חומרים לכיתה י"א תוספת לחוברת על פי מיקוד קבוע מיקוד תולדות האמנות לכיתות יא-יב קישור ליצירות במצגות חוברת […]