ספרות

מידע וחומרים לשכבת יב' לבגרות קיץ 2020 פנימית וחיצונית שירת ימי הביניים חיים נחמן ביאליק שירה עברית – מהמחצית הראשונה של המאה ה-20 שירה עברית – מהמחצית השניה של המאה ה-20 סיפור קצר עברי – מחצית ראשונה של המאה ה-20 סיפור קצר עברי – מחצית שניה של המאה ה-20 וסיפורים מהמאה ה-21 סיפורי עגנון סיפור […]