מגמת תיאטרון

הטרגדיה-כיתות י' תיאטרון ישראלי-יא' תיאטרון עולמי – יא' תיאטרון ושואה-יב' בחינת הבגרות מחזות טקסטים