אזרחות

שכבת י' שכבת י"א סילבוס אזרחות תשף מצגת מאפיינים יהודים חקיקה עמדות לגבי אופייה של ישראל כמדינה יהודית-ההיבט הדתי מצגת לאומיות ומדינות לאום המאפיינים היהודיים של המדינה כפי שהם מתקיימים הלכה למעשה – דף עבודה שאלות חזרה למבחן 1 תשף – מעודכן עמדות לגבי אופיה הרצוי של ישראל-לאומי חוק הלאום ההיבט היהודי במרחב הציבורי והסטטוס […]