תקנון בית הספר

 • שנה"ל תשע"ט

התנהלות בשגרה

ההתנהגויות המצופות

1. הופעה הולמת

 • יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת

2. תפקוד בזמן שיעור

 • יש להישמע להוראות המורים בכיתה בזמן השיעור
 • יש להקפיד על תפקוד לימודי (הבאת ציוד והוצאתו מהתיק, הקשבה ולמידה, השתתפות בדיון בכיתה ברשות המורים ובאופן מכבד, מילוי מטלות)

3. ציות להוראות של צוות בית הספר

 • יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית
 • על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורים שאינם מלמדים אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורים תורנים ומורים ממלאי מקום.

4. שימוש בטכנולוגיה בזמן שעור (טלפונים ניידים, מצלמות, טאבלטים וכו')

 • יש להישמע להוראות המורים בכתה בעניין השימוש באמצעים אלה

5. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

 • יש להקפיד על סביבת למידה נקיה ומסודרת במהלך הפעילות בבית הספר ולטפח את חזותו
 • יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו

6. שמירה על רכוש פרטי

 • אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות
 • אסור לפגוע ברכוש הזולת
 • בית הספר אינו אחראי לנזק שיגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו

7. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

 • ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, היא חלק מתכנית החובה של בית הספר
 • הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים

8. שמירה על טוהר הבחינות

 • חובה על התלמידים לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות

9. נוכחות ועמידה בזמנים

 • איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה
 • היעדרויות: על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור
 • תלמידים שאיחרו לבית הספר, לשעת הלימודים הראשונה בלבד, תותר כניסתם עד 10 דקות איחור מתחילת השעה מבלי שתחושב היעדרות.
 • הנוכחות בביה"ס כמרכיב בהערכת הישגים: התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם ילקחו בחשבון היעדרויותיהם.

שיטת המנות לחישוב היעדרויות תלמידים
מנה: סך השעורים שיש במקצוע בשבוע (יכול להיות 2 או 4 וכו').
כל המנות נספרות שנתית.
– תלמידים הנעדרים עד 2 מנות, יקבלו בונוס של 10 נקודות לציון.
– תלמידים הנעדרים עד 5 מנות, אין שינוי בציון (זהו סך ההיעדרויות המותר שנתית)
– מ-5 העדרויות ומעלה, מתחילה הורדה בציון:
    על כל 5 העדרויות יורדות 5 נקודות (5, 10, 15 והלאה)
    3 איחורים נספרים כחיסור
    יציאה לפני סוף השיעור מצטברת לפי 15 דקות למנה

היעדרויות שבית הספר מכיר בהן כמוצדקות ולא יחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת הלימוד:

 • היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה – שבוע ימים
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה – יום אחד
 • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)
 • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
 • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')
 • היעדרות בשל שני מבחני תאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
 • היעדרות בשל אשפוז / בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)
 • היעדרות בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)
 • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית / חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על קיומה של מחלה כרונית)
 • היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור

13. איסור שוטטות בתוך שטח בית הספר ויציאה משטחו

 • אין לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור
 • יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי תיאום עם הורי התלמיד ובהתאם לגיל התלמידים

14. עישון ואלכוהול

 • אסור בהחלט לעשן בשטח בית הספר, לרבות תחליפי סיגריות (סיגריות אלקטרוניות)
 • השימוש בנרגילה דינו כעישון
 • אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן
 • אסור לעשן בפעילות בית ספרית המתרחשת מחוץ לכתלי בית הספר
 • אסור להביא אלכוהול ואסור לשתות אלכוהול בשטח בית הספר במהלך יום הלימודים, בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, ובכלל זה בהסעות
 • חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לבית הספר ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שבית הספר השתתף בארגונה
 • אסור להגיע לבית הספר או לפעילויות בית ספריות תחת השפעה של אלכוהול

אירועי אלימות

בית הספר לא יסבול כל גילוי של אלימות וינקוט בצעדים הנדרשים לפי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, ביחס לכל גילוי של אלימות. בכלל אלה:

1. פגיעת תלמידים בתלמידים

 • אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים או אחר)
 • אלימות מילולית בעלת גוון מיני לרבות התייחסות משפילה או מבזה המופנית לתלמיד בנוגע למינו או נטייתו המינית
 • אלימות פיסית, גם אם זו לא הצריכה טיפול רפואי (בעיטה, נשיכה, דחיפה, סטירה, מכה)
 • כל פגיעה מקוונת: מילולית, הפצת שמועות, הפצת תמונות באמצעים דיגיטליים
 • כל אלימות חברתית שכוללת הצקות, מעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות
 • נוכחות בארוע אלימות תוך כדי עידוד והתלהמות
 • איום ואיום בהפצה: איום על תלמיד בכל דרך שהיא בפגיעה בגופו, ברכושו, בשמו הטוב בכוונה להפחידו או להקניטו או לפגוע בו בכל דרך אחרת

2. מעשי אלימות

 • עבירות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה
 • נשיאת מכשירים מסוכנים או כלי נשק: אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו'
 • סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה, סחיטה באיומים או סחיטה על רקע מיני
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של תלמיד שיש בהם עירום ויחסי מין, בין שנעשו בהסכמה או שלא בהסכמה, בנסיבות שיש בהן כדי לבזות או להשפיל את התלמיד

3. גרימת חבלה

 • כל תקיפה גופנית שכתוצאה ממנה תלמיד נזקק לטיפול רפואי
 • כל מעשה אלימות שנעשה תוך שימוש בכלים / מכשירים מסוכנים
 • כל התעללות נפשית שכתוצאה ממנה חלה פגיעה חמורה בתלמיד

4. אלימות כלפי הצוות החינוכי
כל אלימות פיסית, וירטואלית, איום והטרדה כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד, בין כתלי בית הספר או מחוץ לו

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות