שינויי מערכת חודש מאי

תאריך

מקצוע

שעה

חדרים שלבגרות

1.5.19

מחשבת ישראל

13:30-15:30

יב2

6.5.19

אזרחות

14:00-16:30

·         ז'1 – שעות 7-8 שרה מרילי עוברת עם ז'1 ליב2

·         ז'2

·         ז'3 – שעות 7-8 אלון סיטון עובר עם ז'3 ליב3

·         י'3 –  שעה 8 י'3 אזרחות עם מאיה בנקר בוטל

·         י'4 – שעה 8 י'4 תנ"ך עם נטלי קמיל בוטל

·         יא2 – שעות 7-8 לאה קיסלגוב עוברת עם ז'2 להקבצה א'

·         י'2 – שעה 8 י'2 עם סער יאבו בוטל

·         יא3 – שעות 7-8 ח' אנגלית עם שושנה עובר להקבצה ב' ולאה קיסלגוב שעה 9 י' מתמטיקה עובר להקבצה א'

7.5.19

פיסיקה

10:00-12:00

הקבצה ב'

16.5.19

אנגלית

 

12:00-15:45

·         ז'1 – שעות 5-6 דנה סיני עוברת עם ז'1 למחול תחתון ושעות 7-8 רוט ברטל עוברת להקבצה א'

·         ז'2 – שעות 5-6 מיטל נפתלי עוברת עם ז'2 ליב3 ושעה 7 של שרון דגן עם י' בוטל

·         ז'3 – שעות 5-6 סער יאבו עובר עם ז'3 ליב2 ושעות 7-8 גילי עוברת עם ט' ליב2

·         י'3 – שעות 5-6 מאיה בנקר עוברת עם ט' נתעדכן בהמשך ושעות 7-8 רותם ויצמן עובר להקבצה ב'

·         י'4 – שעות 5-6 נטלי נחום עוברת עם ט' נתעדכן בהמשך ושעות 7-8 מיטל עוברת ליב3 ושעה 9 של תמרה ברהום ערבית ט' בוטל

·         יא3 – שעות 5-6 יעל טויטו/דגנית עוברות עם ט' להקבצה ב' ושעות 7-8 רועי מוסקוביץ קולנוע ז' בוטל

·         יא2 – שעה 9 של נטלי נחום ערבית ט' בוטל

·         יא1

·         י1 – שעות 7-8 של ליאן זלגפלד י' מחול עובר לח'3

 

20.5.10

מתמטיקה

 

12:00-18:15

·         ז'1

·         ז'2 – שעות 8-9-10 שרון דגן יא אומנות עובר לח'2

·         ז'3

·         י'3 – שעות 7-8 מאיה בנקר עוברת עם י'3 לח'4 ושעות 9-10 יניב פרץ עובר עם יא תאטרון לח'4

·         י'4 – שעות 7-8 נטלי קמיל עוברת עם י'4 לח'1

·         י'1 – שעות 7-8 תומר בליטי דגן עם י'1 בוטל

·         י'2 – שעות 7-8 סער יאבו י'2 עובר לח'3

·         יא3 – שעות 5-6 ליזה מוראלי י' אומנות עובר למחשבים ושעה 9 לאה קיסלגוב עוברת עם י' לח3

·         יא2

·         יא1

·         הקבצה א

·         הקבצה ב'

27.5.19

פיזיקה

10:00-17:30

הקבצה ב'

30.5.19

עברית

14:30-17:30

י'2

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
נגישות