ועד הורים

וועד הורי התיכון לאומנויות נבחר מידי שנה בפגישת ההורים הראשונה עם המחנכים. בוועד חברים נציגים מכל הכיתות. פעילות הוועד מתבצעת במליאה ובוועדות נושאיות. המליאה מתכנסת אחת לחודשיים ו\או לפי צורך עם מנהל בית הספר ומתעדכנת בתוכניות השוטפות כמו גם בתוצאות ובתוכניות העתידיות. הוועדות קובעות פגישות עבודה ויעדים באופן עצמאי מול מנהל ביה"ס וחברי צוות מטעמו. הוועד עובד בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם הנהלת בית הספר, ויו"ר הוועד נשלח כנציג מטעמו כחבר בהנהלת העמותה. וועד ההורים מאשר את תשלומי ההורים, וכמו כן מסייע כמיטב יכולתו בגיוס תרומות וקידום הבניה העתידית.

הורה שלא נבחר לוועד, אך מעוניין לתרום לקהילת התיכון לאמנויות מוזמן להצטרף בברכה לפעילות הוועדות, או כמשקיף בוועד.

כל המעוניין בפרוטוקולים של פגישות הוועד ,להציע הצעות וכמובן לפניות הורים שאינן נושאים אישיים, מוזמן ליצור קשר בתיבת הדוא"ל של וועד ההורים vadhorim12@gmail.com  ו\או עם נציג כיתתו או כל חבר וועד אחר.

בברכה,

אפרת שנן  יו״ר ועד הורים .

 

מצ"ב רשימת נציגי הכיתות בכל פניה ניתן גם לפנות למייל ועד ההורים

ועד הורים תשע"ז
כיתה ז1אלישבע פלדelisheva.peled@gmail.com
כיתה ז2רומי רינתrinatromi73@gmail.com
כיתה ז3ורד אבידןveredav@elal.co.il
בראון טליהtaliab@azrieli.com
כיתה ז4נוי מן אריאל ורדariels33@gmail.com
כיתה ח1ורד משולםveredmesh@gmail.com
כיתה ח2אין נציג
כיתה ח3שוורץ דנהschwarz_dana@yahoo.com
בלום חיהchaya563@gmail.com
כיתה ח4מרמר הגרhagarbarlev@gmail.com
רמי גולןramigolan1@gmail.com
כיתה ט1אין נציג
כיתה ט2אוצריה קרןkotsarya@gmail.com
כיתה ט3חזם ששון נסיsason@khan.co.il
כיתה ט4
כיתה י1שרוני נירnirs73@gmail.com
כיתה י2גולן ליאורeshelgal12@gmail.com
רויטל רמתיrevirmb@gmail.com
כיתה י3רות אליהruth.elia63@gmail.com
כיתה יא1עפרה גולניofrag10@gmail.com
כיתה יא2אורלי נירorly.nir@yadvashem.org.il
קורין אבידניavidani.corinne@gmail.com
כיתה יא3
כיתה יב1אוחנה אליohana69@012.net.il
כיתה יב2טובול שיראלshirelaguda@gmail.com
כיתה יב3אפרת שנןeshanan@bsii.co.il

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות